Rik kirkehistorie: Elverhøy kirke

02.06.2016 09:23

Troms har en rik kirkehistorie, og hvert bygg har sin egen fortelling, om folk og samfunn. Her er en smakebit om Elverhøy kirke i Tromsø, presentert i Kirkene i Troms. Bind 1.

Elverhøy kirke, den rødmalte korskirka på toppen av Tromsøya, er Tromsøs eldste. I  generasjoner var den landskirke for Tromsøysund menighet, og i praksis betydde det at tilreisende fra et stort omland sognet til kirka. Elverhøy kirke er ei korskirke med 350 sitteplasser. I dag ligger den på toppen av Tromsøya etter å ha blitt flyttet hit i 1975. Den ble opprinnelig oppført i sentrum i 1803, og i 1814 brukt som valgkirke i Norges første nasjonale valg. Nå er den ikke lenger landskirke, men kirka har fortsatt stor tilhørighet i manges hjerter.

 

Kirka er lys og innbydende med mange historiske detaljer og gjenstander, flere av dem eldre enn kirkebygget. I og med at kirka er så gammel, har den vært arena for små og store historiske hendelser. Valgmennenes samling for å velge utsending til Eidsvoll i 1814 er én av dem. Norgeshistoriens første kirkeasylant i 1993 er en annen. Gjennom generasjoner har kirka vært samlingspunkt for mennesker i alle slags situasjoner. Og i tidligere tider, men også etter vigslingen i 1803, ble kirkebakken brukt til kirketukt. Hvis en mann for eksempel ble funnet skyldig under tingsamlinga, kunne straffen være å stå i halsjern utenfor kirka.

Det eldste inventaret er en madonna-figur som henger på venstre side av alteret. Den stammer trolig fra starten av 1400-tallet og var sannsynligvis del av et helgenskap.  Madonnaen har vært inventar i ei av de tidlige middelalderkirkene i Tromsø, og gir oss et konkret og handfast blikk tilbake til ei tid hvor religionen spilte en helt annen rolle i menneskenes liv enn i dag. Vi vet ikke hvor madonnaen ble laget, men vi vet at den har vært malt om flere ganger.

Altertavla er også verdt å bruke tid på. Den er fra 1689 og ble gitt av kjøpmannen Jon Stephanson Kiil. Det vet vi fordi det står malt på tavla. De nydelige fargene vi ser på altertavla i dag, er de originale som ble  skrapet og arbeidet frem under restaurering i 1958. Daværende konservator Per Gotaas stod for arbeidet, og han fjernet fem lag maling og lakk. På altertavla ser vi tre malerier; det øverste viser Jesus som blir gravlagt, det midterste og største viser Maria med Jesusbarnet. Det nederste maleriet viser Jesus og disiplene, da han innstiftet nattverden. På hver side av midtpartiet er det en søyle og en utskåret engel, og hver engel holder sin del av inskripsjonen om giveren. På toppen av tavla står en mann på hver side, en holder et kors, den andre et anker, som symbol på tro og håp. Trolig har det også vært et symbol for kjærlighet på tavla, men det eksisterer ikke i dag. Ifølge kapittelet om kirkekunsten, skrevet av kantor Bengt Norbakken i jubileumsheftet for Elverhøy i 2003, ble den omtalte madonna-figuren brukt som kjærlighetssymbol frem til 1958. 

—————

Tilbake