Det gode liv

01.04.2016 10:22

I inngangen til april, hvor mars måned endte opp med både å bli mild og bære tegn om vår, kan det være godt å ta med et lite utdrag fra Gudrun M. Thomassens bok Det gode hjerte:

«Det gode liv er det du lever i henhold til hva dine evner består av og hva du føler av glede og tilfredshet både i det offentlige og i det private liv. De fleste mennesker lever alltid et todelt liv, begge bør være gode hvis du skal føle livsgleden strømme.»

—————

Tilbake