Da Finnsnes fikk egen kirke

18.02.2016 18:44

Hvordan ville det være å bosette seg på et sted uten kirke? Det spørsmålet stilte Kirsti Lühr seg, kona til disponent Carl Fredrik Lühr i TIRB, da de flyttet til Finnsnes på 1930-tallet.

Rundt 1936/37 ble det satt fart i arbeidet med å få ny kirke til Finnsnes. Sammen med noen andre damer startet hun den første kirkeforeninga. Dette var «forretningsfruer», og de jobbet nok godt for kirka, men det resulterte ikke i noe konkret.

På slutten av femtitallet var det ti damer på Finnsneshaugen som bestemte seg for å danne ei kirkeforening. De kalte den «Start» og møttes en gang i måneden. Hver av damene betalte inn minimum fem kroner hver gang. I tillegg til utlodning brakte det inn kapital i kassa til kirkearbeidet.

– Vi kjøpte sølv etter hvert som vi fikk inn penger, forteller Kitty Ditlevsen, ett av medlemmene.

Før det ble kirke på Finnsnes, avholdt man gudstjenester i Frelsesarmeens lokaler. Da de etter hvert ble for små, flyttet man gudstjenesten til Heimly. Arbeidet med å få til den nye kirka fortsatte, blant annet med kronerulling i den daværende lokalavisa Senjens Blad. Kronerullinga resulterte i dåpsfat, og resten av kirkesølvet ble gitt av kirkeforeninga på Finnsneshaugen.

Menighetens egenkapital bestod av en kontingent man innførte, der hver person betalte inn 25 kroner. Det var to kirkeforeninger til, en i Sandvika og en som hadde base i Finnsnes sentrum. Kjellaug Eriksen var leder i foreninga i Sandvika og hun ble også første kontordame i Lenvik menighet.

– Tanken om et kirkebygg ble sterkere og sterkere, og jeg vil si at det var Jens S. Larsen, bestyrer på Silsand samvirkelag, som satte fart i arbeidet, mener Ditlevsen.

Larsen var også formann i menighetsrådet. Saka om den nye kirka kom etter hvert opp i kommunestyret, for øvrig avholdt på Leiknes ungdomshus fordi Finnsnes fremdeles var uten rådhus. På den tida var Kristen Kyrre Bremer biskop.

– Da saka ble klubbet gjennom i kommunestyret, dro Jens S. Larsen til Bjorelvnes hvor han lånte kirkenøkkelen. Så gikk han inn i kirka, la seg på kne foran alteret og takket Gud, forteller Ditlevsen.

I Kirkene i Troms bind 1 kan du lese mer om historien til Finnsnes kirke. 

—————

Tilbake