Båten som ble film

04.08.2015 09:24

På bilder ser vi «Blonny», bygd i 1907 på Drageslipen på Rognan i Salten hos båtbygger Johan Drage. Kjøperen var Konrad Pedersen fra Å på Andørja. Båtens lengde var 52 fot, bredden 16,7 fot og dybden 7,2 fot. Akkurat den båten skulle få en spesiell endelikt i våre dager.

«Blonny» fikk snart kjørt seg på bøljan det blå. Hvert år, tidlig på vinteren, bar det på Lofothavet. Mannskapet besto normalt av så mange som 13 mann. Det var skipper, maskinist, kokk og et dekksmannskap på ti.

Dekksfolka var fordelt to og to på hver dorry og drev juksafiske fra disse små farkostene. Hver båt kunne ha opptil ti dorryer. «Blonny» på sin side var utstyrt med fire av denne sorten. Det var slitsomme dager med tungt arbeid fra grytidlig morgen til sein kveld. Etter endt Lofotsesong og et kort hjemmeopphold bar det oppover til Finnmarka, helt opp til Varangerfjorden – da på linefiske. Mens man om sommeren satte kursen nordover til Bjørnøya. Og slik drev man fiske, havets slitere, år etter år.

Men for «Blonny» og mannskapet handlet det også om fiske utenom de store sesongfiskeriene, så som kveitefiske på Vågsfjorden fram til 1945. Senere ble det også rekefiske oppe ved Svalbard.

Mannskapet til «Blonny» kom stort sett fra Lavangen, Gratangen og bygdene ved Astafjorden. Skipper og maskinist var fra Andørja. Den neste eieren ble Mikal Pedersen, også han fra Å. Som parthaver hadde han Nikolai Madsen fra Breivika på Andørja. Nikolai var maskinist. Båten hadde en 20 HK Bolinder til å begynne med. Mikal Pedersen skifta denne motoren ut med en 40 HK Lysekil. Maskineriet plagdes de imidlertid mye med, og dette ble derfor skifta til en 30 HK Skandia. Nikolai Madsen hadde en bror som het Martin Madsen som bodde i Amerika. Han kjøpte ut Mikal Pedersens part i «Blonny» og begynte som skipper.

I 1945–46 ble båten ombygd i Lødingen. Den fikk ny hud fra vannlinja og opp, og det utvendige roret ble skifta. Det ble også satt på innvendig rorstamme. Nikolai Madsen og broren Martin Madsen fra Ånstad var de siste eiere av M/S «Blonny» på Andørja.

I de 43 årene fiskeskøyta tilhørte her, livnærte den mange fiskere og deres familier – både fra Andørja, Gratangen, Lavangen og fra de små bygdene langs Astafjorden. «Blonny» gikk så videre til Husøya på tampen av 1950. Den 30. desember dette året ble den nemlig solgt til Eivind Markussen. Fredrik Klaussen i Vangshamn ble medeier. Registreringsnummeret var T 14 HS. (T står for Troms fylke. HS står for Hillesøy kommune som Husøya var innlemmet i på den tida).

I et pantebrev av 7. februar 1951 framgår det at eierne lånte en sum på 18000 kroner i Statens Fiskarbank, og det til ei lånerente på 3,25 prosent. I 1951 ble det montert radiotelefoni om bord. Åtte år seinere skifta eierne ut Bolinderen med en 50 HK Wichmann. Med den nye motoren gjorde «Blonny» hele ni mil/knop. Ei god fart på denne tida. Samtidig ble det montert ekkolodd om bord.

Den 13. november 1961 kjøpte Eivind Markussen ut sin kompanjong Fredrik Klaussen og ble dermed eneeier. Kjøpesummen for denne halvparten var 9500 kroner, pluss heftelser i Gisund Sparebank. Akterenden ble i 1963 ombygd til krysserhekk, og det ble også bygd nytt egnarhus. En ny ombygging fant sted på Finstad som ligger like ved Stamsund. Det var i 1966. Under det verkstedoppholdet ble det gjort en god del trearbeider, for det meste forut. Det ble skifta en del spant, nye rekkestøtter og helt nye rekker. Forkanten av styrhuset ble kledd med en aluminiumsplate. Det ble også laga ny kappe over kahytten forut.

Formasta ble forsterket med et jernrør som man tredte inn på mastas nedre halvdel. Den 17. oktober 1972 ble båten solgt videre til Kristian Isaksen og Emil Hansen på Husøya. Salgssummen beløp seg da på 75000 kroner.

I 1975 ble det montert ny motor, en Volvo Penta på 270 HK, og den fikk da en marsjhastighet på akseptable ti mil. Man skifta også det gamle, mekaniske spillet som var drevet med reim fra maskinen og som bare gikk én vei. Det ble bytta ut med et hydraulisk spill. I 1977 ble så Kristian Isaksen eneeier «Blonny». Båten drifta da på torskefiske med garn og etter seien med not.

1981 ble «Blonny» solgt til Harry Lorentsen, Tromsø og i 1982 solgt videre til Alf Simonsen i Tromsø. Eieren flytta i 1983 til Kiberg.

Den 24. juni 1989 ble det bestemt at eieransvaret skulle overtas av Sør-Varanger Museum med tanke på ei bevaring på antikvarisk grunnlag. I 2012/2013 ble båten avrigga, for så å ligge på vent ved Nordnorsk Fartøyvernsenter i Foldvik. Men Riksantikvaren bestemte at «Blonny» ikke skulle restaureres. Dermed var det enden på visa for den en gang så stolte skuta. Skjønt selve slutten ble nok litt annerledes enn de fleste hadde sett for seg. «Blonny» møtte nemlig sitt endelikt på en helt spesielt måte – nærmere bestemt som kulisse i et filmprosjekt. I denne forbindelsen, 22. mars 2013, ble båten sprengt av Ramsund orlogsstasjon. Hele 200 kilo

TNT ble brukt til denne operasjonen. En brå slutt på et langt båtliv.

 

Fra Båtan og havet, 2014. 

—————

Tilbake