NY UTGIVELSE: Båtan og havet — fartøy og fiskere i Troms

18.03.2015 12:45

Forsiden med M/K ”Brottsjø”, bygd i 1936 på Hemnesberget,  står som et godt bilde på det materialet Trælvik beskriver. Tittelen er treffende, for her fortelles om båt og eier, fangst og forlis, dramatikk og  sorg, men også om glede over gjensyn med dem som dro ut. 

Gjennom tekst og bilder fortelles det om fiskebåter og fiskere i Troms fylke fra gammelt av og frem til i dag. Tilnærmingen til materialet er journalistisk, derfor gjengis mange av tidsvitnene i intervjuform, om fiskerihistorie og krigshistorie. Slik begge deler er sammenvevd i den nordnorske landsdelen, er det med dyp respekt både portretter, enkeltskjebner og hendelser presenteres. Bak en del av materialet anes konturen av den avisartikkelen eller utbygde lørdagssaken som dette en gang har vært. Det forringer ikke boken, snarere tvert i mot: Materialet har fortjent å forlate avisens forgjengelige medium og komme mellom stive permer. Både for etterslekt og for dem som videre fremover leter etter stoff knyttet til vår nære historie. 

—————

Tilbake